woensdag 17 september 2014

Witte gedachten


Witte gedachten

Witte gedachten geven je de kans om flow te beleven. Flow, grace, gnost zijn allemaal woorden die voor een staat van zijn staan. Bewustzijn beschrijven.

Witte gedachten zijn het begin van de staat flow. Het aan durven om niks van gedachten in je hoofd te hebben op voor hand. Vanuit je gevoel te luisteren en te voelen dat is een hele stap. Wat is daarvoor nodig zou je kunnen denken.

In deze blog kun je de eerste stappen lezen en daarna de stappen gaan zetten.

Laat ik eerst de betekenis van flow, grace, gnost, vrij leven beschrijven. Deze opsomming is te vinden op internet en in boeken van o.a Eckhart Tolle, Janos, Brandon Bays, Berthols Gunster,Paul Ferrini en nog vele anderen.

Flow is het proces van de totale betrokkenheid bij het leven met alle aspecten van de menselijke ervaring, beleving, creativiteit en genot.

Flow = groeien + bloeien = gloeien.

Flow is een stemmingstoestand die zich voordoet wanneer je het gevoel hebt dat de uitdaging die je aangaat precies in evenwicht is met je vermogen tot handelen. Om te leren. Het leren genieten.

Deze benadering in je gedachten veranderd veel in je leven. Maak het verschil voor jezelf en ga het ondervinden.

Wat is er voor nodig:


1.   Jezelf openen

2.   Betrokkenheid

3.   toewijding

4.   vastberadenheid

5.   Gezamenlijkheid

6.   Groei

7.  Communicatie

8.    Spiegelen- reflectie

9.    Verantwoordelijkheid

10.  Vergeving