zondag 19 oktober 2014

Leren van paarden en paarden leren van ons

Hoe kan het dat het paard bij de ene persoon makkelijk mee loopt langs lastige voorwerpen en situaties, en bij de ander weigert?

Dit is het wat er te leren valt:
·         Intentie
·         positie
·         houding
·         beweging
·         Kennis hoe jij als mens loopt/ bent/ beweegt
·         Waar loop ik? met of zonder paard
·         Wat is het leer doel? welk onderdeel is er te leren
·         Voor wie is het leer doel; mens of paard
·         Welke verwachting is er; van mens (wil)
·         Met welke intentie doe ik de dingen

Al deze bovenstaande stappen zijn nog weer dieper uit te werken. Ik geef een voorbeeld aan de hand van de eerste stelling; kennis over hoe jij loopt als mens:
Hoe loop ik? Wat is mijn intentie? wat is mijn positie? wat is de houding van mijn lichaam? Hoe beweeg ik? Loop ik werkelijk hoe ik het mij voorstel? Standvastig, vast beraden, voorzichtig, alles bekeken of snel vooruit. Kom ik werkelijk zo over als ik het me voorstel?

Allemaal vragen bij het eerste stapje hoe loop je als mens. Dan komt daar de situatie nog bij; waar loop je? Heb je deze situatie al eerder mee gemaakt? Wat was je ervaring. Wat neem je mee uit die ervaring en hoe geef je het vorm?

Dit zijn vragen die mensen in hun intuïtie snel stellen het werkt als een radar. Vaak maak je onbewust afwegingen en je lichaam reageert hier op. Het beeld wat wij lichamelijk geven vertaald het paard naar ons als individu. Als je te graag even iets wil doen. (heb je vast gemerkt in het dagelijks leven dat het mis loopt.) De wil is te prominent aanwezig en zal als verstaring/ verstijving overkomen op de ander. Toch is het fijn om te weten wat je wilt, dan kun je het gaan doen. We hebben daar kennis voor nodig. In het les materiaal staat bij intentie: kennis die je hebt opgedaan tijdens ervaringen met of zonder het paard, deze kennis geeft je rust en zekerheid die nodig is. (om met het paard te werken.) Als er nog geen ervaring is met paarden en de verbinding mag nog tot stand komen geeft het paard je de kans. Het paard (getraind) gaat uit van goede bedoelingen, vertrouwen. Het paard is afwachtend in de eigen houding. De persoon kan nu gaan oefenen en ervaring op doen.


Komt daar veel spanning bij door te snel dingen willen kan het paard blokkeren. Het paard laat jou eigen blokkade zien want je lichaam zegt: je wilt iets maar wat is dat precies? 

Deze vraag; wat is dat precies is de clou, hier zit het verschil in.

Lichaamstaal en verschil van samenwerken op dat moment in een bepaalde situatie.
Als je ervaring hebt met het paard weet je hoe je situaties kunt oplossen en weet je uit ervaring hoe een paard kan reageren in sommige situaties, dat kan een voordeel zijn. Toch kan het ook een nadeel zijn wanneer je nog midden in het leerproces zit. Het leer proces bestaat uit 4 noemers:
1.      Onbewust- onbekwaam
2.      Onbewust- bekwaam
3.      Bewust- onbekwaam
4.      Bewust- bekwaam

Als je onbewust – onbekwaam bent kun je ontspannen zijn in uitvoering, wat kinderen vaak zijn (onbevangen). Ontdekken om te ontdekken zonder verwachting en wil, uit nieuwsgierigheid geboren.
Dit is de eerste mooie ervaring in het leerproces. Naar de uitkomst van dit leerstuk verlangen we terug. Alleen hoe deed je dit? Soms is dit direct opgeslagen en vaak dienen we dit te oefenen. Want oefening leert ons het vervolgens te kunnen herhalen. En het resultaat van de eerste keer nogmaals te beleven. 

In de vierde stap en laatste stap van het leerproces geeft aan dat we precies weten hoe we iets doen. Wat we gaan doen. Wanneer we iets gaan doen. Met welke reden we het gaan doen. Dan hebben we de eerste ervaring terug met het voordeel het nu te kunnen herhalen en doen wanneer het nodig is, “het is geleerd”.
Ons lichaam geeft in dit leerproces weer wat wij in kleine vaak on onmerkbare seintjes ervaren. Dit geeft het paard ons aan als een spiegel. Het paard is als het ware de omgeving (de omgeving reageert hier snel en doel treffend op.) Deze lichamelijke reactie helpt je om nieuwe ervaringen te ontdekken en te leren.
De grootste hulp/ truc is ademhalen, dit ontspant het lichaam en geeft je de tijd om de reactie waar te nemen. Met de inademing zie je het paard vaak een andere reactie geven. Ze ademen vaak zelf mee om hun lijf te ontspannen.
Als er nu een actie volgt waar het paard in mee kan. Door het rustige lichaam zal het paard volgen naar de volgende stap. Het lichaam kan alleen ontspannen zijn als er iets wordt gedaan wat het al kent. Lopen bijvoorbeeld. Als daar een hindernis bij komt dan krijgt het lopen al een andere betekenis; lopen naar de hindernis. Dit roept al een reactie op in het lichaam. Dit zal het paard dan als spiegel opnieuw direct laten zien.

Om het leerproces door te komen zijn er meerdere trucs en tips, uiteindelijk blijven er een paar hangen dan is de kennis vergroot bij het individu en wordt opgenomen in het individuele leerproces. Om tot een ervaring en beleving te komen waar je op dat moment iets mee kan. Of het geleerde een vervolg krijgt ligt aan de persoon zelf. Was de ervaring en beleving de moeite waard heeft het iets toe te voegen dan zal het eerder geleerde vaker aangesproken worden, of zelfs verdiept worden wanneer dit wenselijk is.
Met paarden werken laat  zien hoe we reageren. Wat we daar als persoon nog van kunnen en mogen leren. Dat maakt het leerproces van de schriktraining afgelopen 6 september extra duidelijk.
Wij als mensen reflecteren zonder dat we er bij stil staan, als we dat bewuster gaan zien wordt de samenleving een stuk aangenamer en harmonieuzer.