vrijdag 16 januari 2015

Richting bepalen geeft vertrouwen

Om een juiste beslissing te nemen, stel jezelf deze vraag:
Welke weg brengt mij dichter bij mijn doel en welke weg voert mij er juist bij vandaan?

Soms weten we niet wat we moeten doen, welke beslissing we moeten nemen en welke weg we in moeten slaan. Daardoor zien we vaak ook de antwoorden niet die op onze paden liggen. 

Bekijk in dergelijke gevallen eens goed welke beslissingen en mogelijkheden je dichter bij je doel zouden kunnen brengen en welke je juist verder er van af.

Al dat je dan nog hoeft te doen is het pad te kiezen dat je dichter bij je doel brengt. Anderen kunnen dat niet voor jou doen, dat moet jezelf doen. Je zal zelf een manier vinden de juiste hand grepen te vinden. 

De volgende oefening kan je helpen om eenvoudig het juiste pad te vinden.

Eisen aan de vraag zijn:
a.      De vraag kan met een ja of een nee antwoord volstaan.
b.      De vraag is doel bewust gesteld.
c.       1 vraag per antwoord. (let erop dat je per keer 1 vraag stelt)

1.      Ga staan, zet beide voeten op de grond, benen op schouder breedte.
2.      Leg je handen op je hart streek.
3.      Sluit de ogen.
4.      Stel de vraag die met de gebeurtenis van doen heeft, om de juiste richting te bepalen. 
5.      Voel wat er gebeurt. Val je voorover dan is het antwoord een “ja” val je achter over is het antwoord “nee”.

Vraag er rustig op los je hart heeft alle antwoorden paraat. Bijzonder vinden we dit maar als je eenmaal leert werken durf je te vertrouwen op jezelf. Want je maakt gebruik van je lichaamswijsheid. Een ieder heeft die en is groot aanwezig.

Dit is werkelijk jou unieke “eigenkracht”.