zondag 12 juli 2015

Openheid


Openheid

Woorden kunnen je openen en sluiten. Alles wat je nodig hebt om open te kunnen zijn is vertrouwen en respect er ontstaat dan veiligheid om jezelf te zijn. 

Woorden die je sluiten hebben vaak invloed op je emotie, ze maken dat je voelt. De intonatie is daarbij erg belangrijk. Hoe wordt iets gebracht. Wat wordt er verwacht.

De 52 deugden woorden van Annelies Wiersma in het boekje ‘haal het beste uit je kind’ zijn een prachtig voorbeeld van open communicatie. Hierin heb ik persoonlijk steun gevonden. Nu kan ik deze woorden inzetten om openheid te creëren.

Woorden hebben invloed op je gestel, als je die kunt veranderen en kiezen dan veranderd alles om je heen.

Assertiviteit is een woord van openheid, het voor jezelf op komen zonder boos worden. Er zijn nu veel trainingen voor kinderen en volwassenen. o.a. rots en water training, N.L.P., Mindfulness waar het assertief gedrag geoefend wordt. 

Kan het zijn dat er zoveel onechtheid in de wereld is, dat het assertief gedrag achter blijft? Het willen overheersen van elkaar. Is dit het cultureel erfgoed waar een hiërarchisch systeem geen oplossing voor blijkt te hebben. Wat nu na veel frustratie naar boven komt is het gedrag van ons mensen waar veel boosheid in zit. Kijk bijvoorbeeld naar het vluchtelingen beleid. Wat roept dit op bij je?  

Het woord wat mij veel openheid biedt is evenwaardigheid. Het gebruikelijke woord in ons westen is gelijkwaardigheid, dit komt je waarschijnlijk bekender voor. Het woord gelijkwaardigheid geeft ons hiërarchische systeem al aan. Aan wie gelijk? We zijn allemaal gelijk aan elkaar. Alle mensen hebben hun eigen taak. Elke taak is belangrijk. Wees je bewust dat zonder elkaar geen groei, ontwikkeling en samenleving is.  

Evenwaardigheid geeft aan dat een ieder waardig is. Dit biedt openheid dat is communicatie van hart tot hart. Wat is er nodig om evenwaardigheid uit te dragen? Jezelf zijn.

Hoe kom je daar? Door de drie gerichtheden volgens Leo van der Brug Iq, eq, cq. Elk mens heeft de drie quotiënten in huis, dit zijn de mate van intelligentie, enige mate van sociale vaardigheden en creatieve kwaliteiten.

In ons westen hebben we de meeste aandacht voor één van de quotiënten het IQ. 

Er komt steeds meer aandacht voor emotionele quotiënt (e.q.) in de vorm van boven genoemde trainingen. De verwachting die ik heb is dat in de toekomst meer aandacht zal komen voor de creatieve quotiënt (c.q.)die dan de balans geeft om te groeien, te ontwikkelen een samenleving te zijn. Dan zal er evenwicht gevonden kunnen worden.

Wat een prachtig gegeven is dat veel kinderen onder de vier jaar het c.q. regelmatig gebruiken ze zijn erg creatief, vindingrijk en oplossingsgericht. Wanneer we naar school gaan wordt deze kwaliteit onder gewaardeerd. Samen met het e.q. nu wordt er verwacht aandacht te besteden aan slechts één onderdeel het i.q. dit is immers meetbaar.

Om balans te kunnen creëren heb je oefening nodig in alle drie de gerichtheden.

De kracht van de mens ligt in zijn persoonlijkheid. Door deze kracht te ontdekken, vrij te maken en aan te wenden kan ieder mens zich eindeloos ontwikkelen. Je kunt dan een bron van inspiratie zijn. Door het eigen perspectief in te vullen met het eigen talent, creativiteit en energieke persoonlijkheid kom je tot ontdekkingen van je vermogen en motivatie.

Motiveren is een werkwoord voor stimuleren en enthousiasmeren het delen van je eigen openheid.