maandag 15 december 2014

Lieve jij! mijn kerst wens voor jou.

Accepteer hoe je bent, niet hoe je zou moeten zijn. Mensen mogen de schoonheid van Dat- wat –is gaan zien en zouden dit mogen leren. De ongelooflijke grootsheid van het natuurlijk bestaan.

Pas als iets uit je onbewuste naar het bewuste is gebracht, kan het opgelost worden. los het op! Dat is het cadeau voor jezelf en wat je een ander kan geven. De spiegel van jou zijn anderen. 

Jou onbewuste laat  jou "ik" zien door een ander. Als de uitdagingen opgelost kunnen worden door het onder ogen te zien, dan word je helderder, lichter. Hoe meer zaken uit je onbewuste hun zwaarte verliezen, des te ruimer wordt je bewustzijn. Dan breidt het terrein van het bewuste zich uit.

Er is niks mooiers dan eenvoudig en gewoon te zijn. Dan ben je nergens bang voor. Je wordt een open boek. Maak jezelf schoon!

Meditatie is niets anders dan het opruimen van alle troep die zich in je denkwereld vast gezet heeft.

Als dat denkmechanisme stil is gevallen en je hart zingt……. Luister dan eens naar de vogels om je heen.

Dan ben je er klaar voor om intiem te zijn, zonder een greintje angst maar vol vreugde. Zonder intimiteit ben je alleen, te midden van vreemden. Met intimiteit is het vol vrienden om je heen, vol mensen waar van je houd. Intimiteit is een fantastische ervaring. Niemand mag dat missen. Dat gun ik iedereen.

Reken af met alle troep die conditionering in je verzameld heeft, met alle nonsens die je eeuwen lang hebt moeten slikken, zet er een punt achter en leef een leven. Leven is verandering, vol uitdagingen, vreugde, vrede, stilte samen zingen en dansen. Dan zul je door een transformatieproces gaan …. En waar je ook bent, die plek zal veranderen in een paradijs.

Dikke kus aan je zelf.

Liefje

zondag 16 november 2014

Excuus!

In het leerproces maak je fouten, zo leer je namelijk het snelst.
Geen excuus maken, durf te vertellen wat er in je af speelt.

Wat heb je veel lef en durf nodig om dit te doen. Als het je dan gelukt is, wordt je door anderen vaak genadeloos afgestraft. Patronen geven ons een onwerkelijk beeld.

Een excuus geeft een valse belofte, je maakt dan een belofte die geen stand kan houden.
Je breekt er vertrouwen mee.
Het vertrouwen in jezelf en de ander.

Het is mooier om te beschrijven wat er in je om gaat en wat er gebeurde in een situatie  met jouw. Wat je voelde en je gedrag daarin herkennen dan kun je het gedrag aan passen naar hoe je het zou willen. Dat maakt dat je kunt werken met de fouten die je maakt. Zonder excuus maar oprecht uit het hart.

Welke vraag dien ik dan te stellen aan mezelf:

Wat speelt erin mijzelf in deze situatie?
Wat doet de situatie met mij?
Wat voel ik nu?

De beste verdediging is transparant zijn, of te wel geen verdediging. Je mag immers dingen nog leren.
Daarbij horen fouten maken. Door te aanvaarden dat fouten maken goed is aanvaarden we onze verwondingen, onze kernovertuigingen en onder drukte emoties.

We durven opnieuw het leren vanuit de ervaring zoals we deden als kind, met het verschil dat je nu weet wat je wilt veranderen. Zo kom je dieper in de emotie. Iedereen heeft in zijn/haar leven emoties opgestapeld.

Als je durft te accepteren wat je gedrag en emoties doen en weet hoe ze zijn kun je oude patronen los laten. Je automatische gedrag en het verdedigingsmechanisme kun je dan veranderen en/of aanpassen. 
Alleen als je werkelijk durft te kijken naar jouw eigen aandeel in het geheel kun je alles wat je dwars zit veranderen.

Paarden laten je het stuk zien in je automatische gedrag en verdedigingsmechanisme als je het ziet en weet kun je het leren veranderen.zondag 19 oktober 2014

Leren van paarden en paarden leren van ons

Hoe kan het dat het paard bij de ene persoon makkelijk mee loopt langs lastige voorwerpen en situaties, en bij de ander weigert?

Dit is het wat er te leren valt:
·         Intentie
·         positie
·         houding
·         beweging
·         Kennis hoe jij als mens loopt/ bent/ beweegt
·         Waar loop ik? met of zonder paard
·         Wat is het leer doel? welk onderdeel is er te leren
·         Voor wie is het leer doel; mens of paard
·         Welke verwachting is er; van mens (wil)
·         Met welke intentie doe ik de dingen

Al deze bovenstaande stappen zijn nog weer dieper uit te werken. Ik geef een voorbeeld aan de hand van de eerste stelling; kennis over hoe jij loopt als mens:
Hoe loop ik? Wat is mijn intentie? wat is mijn positie? wat is de houding van mijn lichaam? Hoe beweeg ik? Loop ik werkelijk hoe ik het mij voorstel? Standvastig, vast beraden, voorzichtig, alles bekeken of snel vooruit. Kom ik werkelijk zo over als ik het me voorstel?

Allemaal vragen bij het eerste stapje hoe loop je als mens. Dan komt daar de situatie nog bij; waar loop je? Heb je deze situatie al eerder mee gemaakt? Wat was je ervaring. Wat neem je mee uit die ervaring en hoe geef je het vorm?

Dit zijn vragen die mensen in hun intuïtie snel stellen het werkt als een radar. Vaak maak je onbewust afwegingen en je lichaam reageert hier op. Het beeld wat wij lichamelijk geven vertaald het paard naar ons als individu. Als je te graag even iets wil doen. (heb je vast gemerkt in het dagelijks leven dat het mis loopt.) De wil is te prominent aanwezig en zal als verstaring/ verstijving overkomen op de ander. Toch is het fijn om te weten wat je wilt, dan kun je het gaan doen. We hebben daar kennis voor nodig. In het les materiaal staat bij intentie: kennis die je hebt opgedaan tijdens ervaringen met of zonder het paard, deze kennis geeft je rust en zekerheid die nodig is. (om met het paard te werken.) Als er nog geen ervaring is met paarden en de verbinding mag nog tot stand komen geeft het paard je de kans. Het paard (getraind) gaat uit van goede bedoelingen, vertrouwen. Het paard is afwachtend in de eigen houding. De persoon kan nu gaan oefenen en ervaring op doen.


Komt daar veel spanning bij door te snel dingen willen kan het paard blokkeren. Het paard laat jou eigen blokkade zien want je lichaam zegt: je wilt iets maar wat is dat precies? 

Deze vraag; wat is dat precies is de clou, hier zit het verschil in.

Lichaamstaal en verschil van samenwerken op dat moment in een bepaalde situatie.
Als je ervaring hebt met het paard weet je hoe je situaties kunt oplossen en weet je uit ervaring hoe een paard kan reageren in sommige situaties, dat kan een voordeel zijn. Toch kan het ook een nadeel zijn wanneer je nog midden in het leerproces zit. Het leer proces bestaat uit 4 noemers:
1.      Onbewust- onbekwaam
2.      Onbewust- bekwaam
3.      Bewust- onbekwaam
4.      Bewust- bekwaam

Als je onbewust – onbekwaam bent kun je ontspannen zijn in uitvoering, wat kinderen vaak zijn (onbevangen). Ontdekken om te ontdekken zonder verwachting en wil, uit nieuwsgierigheid geboren.
Dit is de eerste mooie ervaring in het leerproces. Naar de uitkomst van dit leerstuk verlangen we terug. Alleen hoe deed je dit? Soms is dit direct opgeslagen en vaak dienen we dit te oefenen. Want oefening leert ons het vervolgens te kunnen herhalen. En het resultaat van de eerste keer nogmaals te beleven. 

In de vierde stap en laatste stap van het leerproces geeft aan dat we precies weten hoe we iets doen. Wat we gaan doen. Wanneer we iets gaan doen. Met welke reden we het gaan doen. Dan hebben we de eerste ervaring terug met het voordeel het nu te kunnen herhalen en doen wanneer het nodig is, “het is geleerd”.
Ons lichaam geeft in dit leerproces weer wat wij in kleine vaak on onmerkbare seintjes ervaren. Dit geeft het paard ons aan als een spiegel. Het paard is als het ware de omgeving (de omgeving reageert hier snel en doel treffend op.) Deze lichamelijke reactie helpt je om nieuwe ervaringen te ontdekken en te leren.
De grootste hulp/ truc is ademhalen, dit ontspant het lichaam en geeft je de tijd om de reactie waar te nemen. Met de inademing zie je het paard vaak een andere reactie geven. Ze ademen vaak zelf mee om hun lijf te ontspannen.
Als er nu een actie volgt waar het paard in mee kan. Door het rustige lichaam zal het paard volgen naar de volgende stap. Het lichaam kan alleen ontspannen zijn als er iets wordt gedaan wat het al kent. Lopen bijvoorbeeld. Als daar een hindernis bij komt dan krijgt het lopen al een andere betekenis; lopen naar de hindernis. Dit roept al een reactie op in het lichaam. Dit zal het paard dan als spiegel opnieuw direct laten zien.

Om het leerproces door te komen zijn er meerdere trucs en tips, uiteindelijk blijven er een paar hangen dan is de kennis vergroot bij het individu en wordt opgenomen in het individuele leerproces. Om tot een ervaring en beleving te komen waar je op dat moment iets mee kan. Of het geleerde een vervolg krijgt ligt aan de persoon zelf. Was de ervaring en beleving de moeite waard heeft het iets toe te voegen dan zal het eerder geleerde vaker aangesproken worden, of zelfs verdiept worden wanneer dit wenselijk is.
Met paarden werken laat  zien hoe we reageren. Wat we daar als persoon nog van kunnen en mogen leren. Dat maakt het leerproces van de schriktraining afgelopen 6 september extra duidelijk.
Wij als mensen reflecteren zonder dat we er bij stil staan, als we dat bewuster gaan zien wordt de samenleving een stuk aangenamer en harmonieuzer.woensdag 17 september 2014

Witte gedachten


Witte gedachten

Witte gedachten geven je de kans om flow te beleven. Flow, grace, gnost zijn allemaal woorden die voor een staat van zijn staan. Bewustzijn beschrijven.

Witte gedachten zijn het begin van de staat flow. Het aan durven om niks van gedachten in je hoofd te hebben op voor hand. Vanuit je gevoel te luisteren en te voelen dat is een hele stap. Wat is daarvoor nodig zou je kunnen denken.

In deze blog kun je de eerste stappen lezen en daarna de stappen gaan zetten.

Laat ik eerst de betekenis van flow, grace, gnost, vrij leven beschrijven. Deze opsomming is te vinden op internet en in boeken van o.a Eckhart Tolle, Janos, Brandon Bays, Berthols Gunster,Paul Ferrini en nog vele anderen.

Flow is het proces van de totale betrokkenheid bij het leven met alle aspecten van de menselijke ervaring, beleving, creativiteit en genot.

Flow = groeien + bloeien = gloeien.

Flow is een stemmingstoestand die zich voordoet wanneer je het gevoel hebt dat de uitdaging die je aangaat precies in evenwicht is met je vermogen tot handelen. Om te leren. Het leren genieten.

Deze benadering in je gedachten veranderd veel in je leven. Maak het verschil voor jezelf en ga het ondervinden.

Wat is er voor nodig:


1.   Jezelf openen

2.   Betrokkenheid

3.   toewijding

4.   vastberadenheid

5.   Gezamenlijkheid

6.   Groei

7.  Communicatie

8.    Spiegelen- reflectie

9.    Verantwoordelijkheid

10.  Vergeving

 

maandag 18 augustus 2014

Ik laat mijn gevoel spreken en durf los te laten!


Waarneming
Jonge zwaluwen in het nest wachtend op de ouders die het eten verzorgen, ganzen vliegen in de lucht het is een oor verdovend kabaal als een stel ganzen uit de waaier gaan. Mereljongen vliegen kleine stukjes laag scherend over de grond. Het is een drukke bedoeling om mij heen. Wat naïef van mij om te denken dat vogels gewoon kunnen vliegen. Besef nu dat het hele leven bestaat uit leren, de hele natuur om ons heen is aan het oefenen/ trainen. Leren doen ze ieder op zijn manier, in het eigen tempo. Het is overleven.
Het zonnetje schijnt en de warme zonnestralen prikken door mijn T-shirt heen. De temperatuur is zeer aangenaam. Precies zoals je een heerlijke zomerochtend kunt beleven.
In het water ga ik mijn lichaam bewust leren ontspannen; dat is mijn doel vandaag. Ontspannend leren zonder mezelf iets kwalijk te nemen. Net als de vogels die leren vliegen. Ik loop naar het meer en raak met mijn teen het water aan. De reactie van mijn lichaam is groot, alle spieren krampen samen van teen tot mijn rechterarm, het doet me pijn. Koud! Schreeuwt het lichaam. “Idioot, hoe kun je zoiets nu doen!” Het overlevingssysteem is aan het werk gezet: alle alarmbellen rinkelen.
Ondertussen staat mijn hele voet in het meer, ik besef dat het voor mij prettig is om alleen te zijn op dit moment. Ik mag deze stappen in mijn eigen tempo zetten. Er is geen geschreeuw van: “Kom nu het water in, het is heerlijk.” Of het is even koud maar dan is het fijn water hoor, mama. Alle goed bedoelde adviezen werken averechts weet ik uit ervaring. Vaak besluit ik dan geen stap meer te zetten richting het water, ga dan rustig langs de kant af wachten tot een ieder klaar met zwemmen en lekker is verfrist. Behalve ik. 


Gevoelens
Nu gaat het anders worden. Het is fijn dat ik weet wat mijn manier van leren is, daardoor ben ik nu in staat het anders te doen. Wat een verrijking, wetende dat ik de techniek van bijvoorbeeld het zwemmen al beheers. Al ben ik geen geboren zwemmer. Nee, het zwemmen staat in mijn geheugen gegrift als een drama. 
Vroeger als klein tenger meisje waren de zwemlessen een drama voor mij. Met blauwe lippen, bibberend op de kant, strenge leraren die met een haak mijn buik omhoog hielden. Op deze manier heb ik het zwemmen geleerd. Met de kant tekening dat mijn billen tijdens het onderwater zwemmen wel erg boven water uitstaken heb ik met hakken over de sloot het A- diploma gehaald. 
Het zwemwater ben ik pas gaan waarderen door het babyzwemmen. Mijn lichaam is in het zwembadwater van 28° gaan ontspannen. De warmte van het badwater wat voor de baby’s wordt geregeld is voor de moeders en vaders een geschenk en verademing. De oefeningen ondersteund met liedjes die gezongen worden gaf mijn ademhaling rust. De grond die ik onder mijn voeten voelde gaf me het vertrouwen te genieten. Wetende dat er geen verdrinkingsgevaar was. De spelletjes met de kinderen doorbraken mijn gedachte, het lichaam kon in vertrouwen ontspannen. Nu kan ik zeggen dat ik geniet van het zwemmen in een zwembad. De doelstelling van vanmorgen is ontspannen zwemmen in natuur water. Genieten!


Behoefte, gehoord worden
Ben gaan herken dat de verkramping een signaal is van mijn lichaam in het leerproces, het wil iets tegen me zeggen. Overleef ik het? Dit patroon heeft zich van jongs af aan al laten zien. Door de extreem wordende reactie in het lichaam met het zwemmen mocht ik het ontdekken. 
Het is mijn doorzettingsvermogen iets nieuws te willen leren die me uitdaagt, mijn volhardendheid en vastberadenheid grote kwaliteiten zijn die het leerproces ondersteunen. Vertrouwen in mezelf dat het me lukt keer op keer. Brengen dat ik iets leer.
Nu mag het op een zachtere manier geleerd worden. Ben erg nieuwsgierig van aard. De grootste drijfveer en kracht blijkt dan een valkuil. 
Doorzettingsvermogen, wilskracht, vasthoudendheid, vastberadenheid gaven mij gevoelsmatig aan dat ik langer door moest oefenen dan goed voor me was. Mijn lichaam had grote moeite het tempo waarin ik wilde leren bij te houden. De stelregel;eerst alles perfect dan pas kunnen stoppen. Een pauze is geen optie, blijven oefenen tot ik erbij neerval dan pas rusten. Mijn lichaam voelde zich in de steek gelaten. Ik had geen luisterend oor naar mezelf. Over mijn grenzen gaan was me geleerd tijdens het jaren lange sporten. Daar werd ik in beloont. Nu protesteert mijn lichaam bij alles wat me spanning geeft. Het begint met een klein signaal tot uiteindelijk mijn hele lichaam verkrampt. Wat resulteerde in het letterlijk los maken van mijn hand die een touw vast hield, waarmee  ik in verbinding stond met een paard. 
Nu ik bewust kan kiezen hoe ik wil en/of kan leren. Geeft het me rust en vertrouwen. De signalen van mijn lichaam in situaties neem ik nu serieus door te luisteren naar mijn zintuigen. Er werkelijke aandacht aangeven, helpt me de juiste keuzes maken. 


Durven vragen
De behoefte van het leren kan vervult worden dit gebeurt nu op een aangenamere,simpelere en doeltreffendere manier. Mijn lichaam leert vertrouwen op mijn daden die ik inzet met oefenen;wat in eerste instantie als een enge beleving aan voelt nu uiteindelijk heel leuk is en vaak nieuwe inzichten en verrijking op levert.
Iedereen heeft zijn eigen leer proces. Vaak voelde ik me niet gesteund, gaf iedereen in mijn omgeving de schuld. Durfde dit nooit te uiten alleen als de emmer over liep. Dan kon de omgeving zijn borst nat maken. De uitbarstingen waren dan grof en hard voor de ander en mezelf. Al had ik er dan geen grip meer op het gaf me een gevoel van onmacht. Nu ik geleerd heb het leerproces in stappen te zien. Kan ik het leerproces vorm geven naar wat voor mij nodig is om iets nieuws te leren.  Geduld hebben in het oefenen het tempo aan passen wordt er meer geleerd door mij. Alles wat in me aanwezig is aan kwaliteiten komen nu aanbod. 


Mededogen
De druk van mezelf, de maatschappij los te laten. Hoe kan ik dat? Wat heb ik daar voor nodig? Wanneer wil ik het gebruiken? Wat is mijn doel?
Luisteren naar wat mijn zintuigen aan geven is dat wat ik nodig heb. Is het nodig om te weten wat mijn eigen regels/wetten, normen/waarden, principes/discipline zijn? Is het nodig om ze eigen te maken?
Om verandering plaats te laten vinden zijn alle bovenstaande elementen nodig.
Het waarnemen van signalen door voelen waar behoefte aan is in mij. Vragen stellen over wat nodig is om te realiseren wat ik wil, vanuit zachtheid en liefde voor mij zelf. 
Geven waar ik naar verlang. Ik hoef mezelf niet te straffen omdat ik wil leren. Mag mezelf steunen waar het kan. Het anders doen dan anderen. Mijn manier vinden daar heeft de natuur veel invloed op. Ik alleen weet wat voor mij nodig is om het leren te implementeren om er gebruik van te kunnen maken. Mag en kan er hulp bij vragen.
Kijkend naar het leerproces vanuit openingen, oplossingen en verrijking. Dan verrijk ik mezelf en neem ik mezelf serieus. Nu kan ik het leerproces beïnvloeden, mijn lichaam ontspannen in het natuur water wat een vrijheid oplevert waar ik heel blij van wordt. 


Resultaat
Empower ik mezelf door het horen, voelen, zien, ruiken, ervaren en beleven.  Zintuigen heb leren gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Wat voor nu een hele diepe betekenis heeft gekregen in het open zijn, dit wil ik graag delen. 
Het geeft me vrijheid in alles. Door vergaren van belevingen en ervaringen heeft het me kennis gegeven die ik wil delen, met alles en iedereen om me heen.
Ik weet nu ik leer anders, ik ben 'Uniek'. Door mijn verandering verander ik de wereld. Dat gun ik iedereen. Durf open te staan in je gevoel dan kun je los laten!donderdag 3 juli 2014

We misten Roosje al een poosje! 

  Iedereen heeft de verhuizing en het bijbehorende settelen en wennen op deze nieuwe prachtige plek op zijn eigen manier beleeft. Zo ook Roosje, het konijn.

Een mooie ruime nieuwe ren stond er voor hem klaar, naast het kippenhok en met uitzicht over het land en de tuin. Al snel was Roos gewend aan zijn nieuwe buurtjes. Eigenlijk….ze waren wel heel erg leuk! En zo besloot Roosje om een gat te graven waardoor hij in het kippenhok kon komen. In een mum van tijd had Roos nieuwe vrienden gemaakt met de kippen, hij waste ze allemaal zodat hun veertjes mooi glommen en in ruil daarvoor mocht hij van hun voer mee-eten. Dat bleek veel lekkerder dan het konijnenvoer dat hij had! Roosje leek helemaal in zijn sas met zijn nieuwe vriendjes in het kippenhok.

Maar op een dag was Roos opeens verdwenen. In geen velden of wegen te bekennen. We hadden wel zo onze vermoedens, maar helemaal gerust waren we niet. Tot een paar dagen geleden. Toen zagen we Roosje weer, ze ging naar het kippenhok. Samen met konijnen vrouw en konijnen kindertjes, om (zo schattig!) haar kersverse familie aan haar kippenvrienden voor te stellen!