dinsdag 5 mei 2015

Eerste stap naar een goede relatie 

Wie inzicht verwerft rond de wereld om ons heen, spiritualiteit en wetenschap, of anders gezegd het combineren van ons hoofd met het lichaam in de wereld en hier samen hang in kan aanbrengen, zal veel leed bespaard worden. De eerste stap hierin kan zijn om de 7 wetten tot je te nemen. Deze zeven wetten zorgen voor een gezonde relatie met alles om je heen:
 • Betrokkenheid
 • Gezamenlijkheid
 • Groei
 • Communicatie
 • Spiegeling
 • Verantwoordelijkheid
 • Vergeving
Deze 7 wetten stellen je in staat een verandering in je zelf en daardoor een goede relatie in liefde te kunnen op bouwen met andere mensen, dieren en alles om je heen. Hier onder de 7 wetten:
 •      De wet van Betrokkenheid:

Als je afspraken binnen een relatie gaat maken, luidt de regel; wees eerlijk en
doe je niet anders voor dan je bent. Maak geen afspraken waar je moeite mee hebt, louter om de ander een plezier te doen. Als je in dit stadium eerlijk bent, zal je dat in de toekomst veel ellende besparen. Dus beloof nooit iets wat je toch nimmer kunt geven.

Bijv; Als je partner verwacht dat je trouw blijft en je weet dat je daar moeite mee hebt. Beloof het dan op geen voorwaarde. Je weet zelf dat je hier in zult falen.
 •      De wet van gezamenlijkheid:

Het is moeilijk een relatie te hebben met iemand die jouw visie op relaties, waarden en normen, jouw leefstijl, jouw interesses en jouw manier van doen anders in ziet. Er zullen gemeenschappelijke eigen schappen overeen dienen te komen met de ander. Voor je de band aangaat is het belangrijk om te weten dat je van elkaars gezelschap geniet, dat de ander je serieus neemt, elkaar respecteert en op verschillende terreinen iets gemeen hebt.
 •      De wet van de groei:

Verschillend zijn in een relatie is even belangrijk als de overeenkomsten.
Je houdt heel makkelijk van mensen die het zelfde zijn als jou, maar het belangrijk om te houden van mensen die een ander inzicht hebben de waarden, normen en interesses dan die van jezelf. Dit kan je een ander inzicht geven. Het is een uitdaging om daar toe je zelf in te zetten, dat is onvoorwaardelijk lief hebben.
 •    De wet van Communicatie:

De essentie van communicatie is luisteren. We moeten eerst onze eigen gedachten en gevoelens beluisteren en er verantwoordelijkheid voor nemen voordat we ze tegenover anderen kunnen uiten. Vervolgens, als we zonder anderen verwijten te maken uiting hebben gegeven aan onze gedachten en gevoelens, dienen we te luisteren naar wat de ander over zijn of haar gedachten en gevoelens zegt.

Er is één hoofd regel: als je boos of geëmotioneerd bent ga dan geen gesprek aan!
 •    De wet van het spiegelen;

Wat we geen prettige afspiegeling vinden van de ander, is iets waar we nog geen acceptatie voor hebben in onszelf.
Als je probeert weg te vluchten van jezelf is een relatie aangaan met een ander de laatste plek waar je dient te zijn. Het doel van een intieme relatie is dat je leert je eigen angsten, oordelen, twijfels en onzekerheden onder ogen zien. Want een ander zal deze angsten, twijfels en oordelen in ons losmaken. Dit gebeurt in elke relatie tot een ander.
 •    De wet van de verantwoordelijkheid

Het is wellicht ironisch dat de relatie met een ander waarin toch duidelijk de nadruk ligt op gezamenlijkheid en kameraadschap, niks anders vereist dan dat we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. Alles wat wij denken, voelen en ervaren hoort bij ons. Alles wat de ander voelt, denkt en ervaart, hoort bij hem of haar. De schoonheid van deze wet gaat verloren voor hen die hun partner verantwoordelijk stellen voor hun geluk of narigheid.
 •    De wet van vergeving;

Als we de wetten willen interpreteren dienen we in ogen schouw te nemen dat we dit doen met vallen en opstaan. Er bestaan immers geen perfecte mensen. Hoe goed de ander ook probeert, en hoeveel we van elkaar houden. Geen enkele relatie met de ander verloopt zonder trammelant.

De bedoeling is dat ik mezelf en de ander leer accepteren zoals we zijn!


Er zijn meerdere zelf studie boeken waar in je deze wetten kunt vinden o.a. van Ferrini, Jan Bommerez, Eckhart Tolle, Steve Hage, Barbara Wren, Lisette Schuitemaker, Sally Swift, Klaus Ferdinant Hemphfling, Willem jan van de Wettering, Nisandeh Neta. 

www.chairaaandachtspunt.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten